KATALOG RIEŠENÍ

ERP systémy, účtovné systémy, CRM, CMS

Stormware TAX 2015

TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce.

ImgPlocha-1.png

Proč hostovat TAX 2015?
 • Poradíme Vám.  Lidé v týmu SoftwareHosting.cz mají dlouholeté zkušenosti v oblasti aplikačního hostingu. Jsou připraveni Vám odborně poradit, pomoci a individuálně nastavit službu.

 • Pracujete odkudkoliv. Pracujte od zákazníka, z domova či ze zahraničí a mějte svá data a pracovní plochu vždy k dispozici. SoftwareHosting.cz Vám umožní přistupovat k Vašim firemním aplikacím odkudkoliv z internetu.

 • Získáte technickou podporu a nonstop dohled. Vaše systémy a data jsou pod neustálým dohledem našich odborníků. Díky tomu garantujeme jejich vysokou dostupnost. SoftwareHosting.cz má technickou podporu v režimu 24/7/365.

 • Přizpůsobíme se. SoftwareHosting.cz se flexibilně přizpůsobí vašim aktuálním požadavkům na výkon i počet uživatelů.

 • Ušetříte. Se Softwarehosting.cz ušetříte až 40% nákladů na provoz firemních aplikací. 

 • Neinvestujete do hardwaru a softwaru. Pronajměte si hardware a software jako službu. Můžete tak lépe investovat do svých obchodních aktivit.

 • Máte data v maximálním bezpečí. Využíváme profesionální technologie. Vaše data jsou nás maximálně zabezpečena proti ztrátě i odcizení. Provozovatel služby je držitelem certifikací NBÚ.

 • Nejste ničím omezováni. Nemusíte řešit, na jakém zařízení či v jakém operačním systému pracujete. Nenechte se zatěžovat složitostmi IT. Jsme kompatibilní s Windows, Apple, Linuxem i Androidem.

 • Začněte ihned. Připojení je velmi jednoduché. Nejdříve od nás obdržíte zabezpečené přístupové údaje. Pak už jen kliknete na ikonu na ploše, přihlásíte se a můžete pracovat.
O programu TAX 2015: 

S jakým typem daní umí TAX pracovat?

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, na které uplatňuje odpočty. TAX může volitelně převzít i vstupní údaje z daňové evidence, resp. účetnictví vedeného v systému POHODA. Vstupní formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou samozřejmě i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven.Po do končení práce můžete přiznání uzamknout a chránit tak před případnými nechtěnými zásahy. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, pak je vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy.

Závislá činnost (ZČ)
Varianty Standard a Profi podporují také ruční vyplnění tiskopisů Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, včetně příloh.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
TAX umožňuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. V případě příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací a poplatníků účtujících v soustavě daňové evidence (JÚ) je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat ze systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků. Varianta Profi obsahuje i výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty (v plném i ve zjednodušeném rozsahu), přehled o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce. Pro první dva jmenované výkazy (v tisících Kč) si může TAX načíst data z programu POHODA. Výkazy jsou k dispozici pro podnikatelské i nevýdělečné organizace.

Daň silniční (DS)
Při založení přiznání se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná auta včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby je možné doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře. Program vytvoří také přehled záloh. Varianta programu TAX Profi obsahuje možnost importu vozidel z programu GLX, případně z programu POHODA. Řádné přiznání k dani silniční se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné. Program TAX také umožňuje vystavit přiznání k dani silniční za část aktuálního kalendářního roku, neumožňuje však vystavit toto přiznání za celý aktuální kalendářní rok. Přiznání je možné odeslat elektronicky na portál České daňové správy.

To není zdaleka vše ...
V systému lze zpracovat i další typy daní. Navíc kromě těchto základních předností program obsahuje i řadu nadstandardních funkcí převzatých z ekonomického systému POHODA, které v jiných produktech srovnatelné kategorie nenajdete, např.
 
 • Adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi.
 • Příkazy k úhradě s možností použití homebankingu.
 • Pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů.
 • Export/tisk sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem a další funkce. 


Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Zpět

MÁTE OTÁZKU?

×

POSLAŤ DOTAZ

×

POŽIADAŤ O DEMO

Rekapitulácia a cena
×

PORADIE HOSTINGU

Rekapitulácia a cena
×

ODOSLAŤ VÝPOČET E-MAILOM

Rekapitulácia a cena